KLOOSTERVEEN, DE BOOMGAARD 3, ASSEN

Maandagavond:
Jeugd van 18:15 t/m 19:15 uur
Senioren van 19:15 t/m 20:45 uur

MARSDIJK, KLEUVENSTEE 3A, ASSEN

Belangrijke informatie: Voor de komende tijd kunnen we terecht op woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur.
Dit tijdens de komende periode van de corona maatregel. Volgens afgelopen persconferentie van 26-11-21

Woensdag middag:
Jeugd van 16:00 t/m 17:00 uur

VREDEVELD, TUINSTRAAT 5E, ASSEN

Donderdag avond:
Senioren 19:00 uur t/m 21:00 uur

Contributie

Je mag alle trainingen voor jou leeftijdsgroep in de week volgen.

Jeugdleden (7 tot 18 jaar)  € 19,50 per maand
Senioren (vanaf 18 jaar) € 20,50 per maand

Bij meerdere leden uit een gezin een korting van € 3,00 per gezin 
Eenmalige inschrijfkosten € 10,00

De gemeente Assen heeft voor diegene die het moeilijk heeft om financieel rond te komen een aantal opties om 
toch mee te kunnen doen met sporten.

Opzeggen lidmaatschap

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 maand.
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.